Stress Op School? 5 Tips Om Schoolstress Onder Controle Te Krijgen

Ga jij soms gebukt onder de stress op school? Ervaar jij erge, extreme of zelfs chronische schoolstress?

Kun je de druk om te presteren soms niet meer aan?

School geeft stress. Stress bij leerlingen en studenten is een groeiend probleem. Stress is ontzettend slecht voor je gezondheid, maar je wordt er ook erg ongelukkig van.

Toch zal je de rest van je leven in aanraking kunnen komen met triggers die stress kunnen veroorzaken. Hoe kan je het effect van schoolstress verminderen?

In dit artikel worden meerdere tips gegeven waardoor jouw leven minder kan worden beïnvloed door negatieve stress en prestatiedruk op school.

Door deze tips op te volgen en te oefenen, kan jij jezelf aanleren om beter om te kunnen gaan met stress.

Doel van dit artikel: Schoolstress kan van grote invloed zijn op het leven van een kind / tiener / jong volwassene, zeker als je als persoon gevoelig bent voor stress. In dit artikel wil ik je inzicht geven wat de oorzaken van schoolstress en hoe je hier mee kan omgaan, hiervoor geef ik je 5 bruikbare tips.


Wat is schoolstress?

Tijdens de schooljaren ben je jong en ontdek je stap-voor-stap het leven. Eigenlijk ben je nog onervaren in het leven.

Dit zijn jaren van zelfontdekking, onderwijs en zelfverbetering.

Het kan echter ook een erg stressvolle periode zijn in het leven van een kind, tiener en twintiger.

Wat doe je als je (kind) gebukt gaat onder stress? Hoe kan je dan het beste leren omgaan met stress, zodat het je niet depressief maakt?

Als (chronische) stress in het leven van een kind te lang worden genegeerd, kan het leiden tot mentale en fysieke complicaties en zelfs tot een depressie.

Hoe langer de stress aanhoudt, hoe erger de effecten.

Daarom kan het beste zo vroeg mogelijk worden begonnen met controle krijgen over de schoolstress om zo de stress op school te verminderen.

Schoolstress kan minder worden wanneer de onderliggende oorzaken van de stress op school of de universiteit worden aangepakt, erkent en begrepen door zowel de leerlingen, studenten, faculteit en/of de ouders.


Wanneer is stress op school een probleem?

Niet iedereen reageert hetzelfde op stress. Stress is een gevoel.

Het is de reactie van het lichaam op wat bepaalde interne of externe partijen van je vragen.

Dit kan de druk zijn om te presteren en om goede cijfers te halen. Het kan ook zijn dat de leerling het gevoel heeft niet te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld.

De leerling is soms beter af op een lager niveau. Ook kan het zijn dat de leerling of student zichzelf veel druk oplegt en daardoor hoge stress ervaart.

Een laag niveau aan zelfdiscipline kan leiden tot tegenvallende prestaties en onvrede met zichzelf. Er zijn ook andere oorzaken van schoolstress denkbaar.

Elk persoon zal anders reageren op deze druk, zelfs wanneer de oorzaak van de stress hetzelfde is. Daarom is het niet goed om stress simpelweg te negeren, want de individuele gevolgen van stress kunnen erg intens zijn.


Er is positieve stress en negatieve stress

Tegelijkertijd hoeven stressvolle situaties niet te worden vermeden door een school of faculteit. Iedereen voelt stress bij bijvoorbeeld een examen of een test.

Maar het is wel erg belangrijk om de waarschuwingssignalen van stress bij leerlingen of studenten te kunnen herkennen.

Tijdens een examen of testweek zou een school dus extra alert moeten zijn op een overmaat aan stress bij een leerling. De school zou bovendien duidelijk advies moeten geven aan leerlingen en studenten over hoe ze met stress om kunnen gaan.


Stress hoeft niet altijd slecht te zijn. Een juiste hoeveelheid stress kan juist een goede trigger zijn om zo goed mogelijk te presteren.

Door de prestatiedruk bij studenten kunnen studenten juist beter scoren, harder leren en beter hun best doen.

Doordat ze weten dat ze een goed cijfer moeten halen, staan ze extra vroeg op, gaan ze langer door met studeren en geven ze een hogere prioriteit aan studeren.

Prestatiedruk bij studenten in deze zin, wordt positieve stress genoemd.

Het geeft spanning aan het lichaam op de korte termijn waardoor het lichaam een extra uitbarsting van adrenaline geeft en de student beter kan presteren.

Enkele effecten van stress kunnen zijn: mentale angst, hoofdpijn, misselijkheid en fysieke angst. Wanneer de uitdaging achter de rug is, verdwijnen deze symptomen vaak weer.

In het geval van positieve stress, zal de persoon na de uitdaging weer een ontspannen gevoel krijgen.

Als een persoon niet in staat is om weer een ontspannen gevoel te krijgen zodra de uitdaging achter de rug is, kan er sprake zijn van negatieve stress.

Wanneer deze vorm van stress aanhoudt of zelfs chronisch wordt, kan het ernstige effecten hebben op het lichaam.

Deze lichamelijke effecten kunnen fysieke, mentale en emotionele problemen zijn. Dan zal je steeds meer moeite hebben om je opleiding te voltooien.


Wat is de oorzaak van stress op school?

Elk persoon is anders. Ook wat betreft stress bij leerlingen of studenten, kunnen de bronnen van de stress erg divers zijn.

Enkele veelvoorkomende oorzaken van schoolstress worden hier besproken.

#1 Op jezelf zijn aangegeven

Voor veel leerlingen is het de middelbare school een grote verandering.

Op de basisschool waren ze bekend en de oudste, maar op de middelbare school zijn ze opeens de jongste, de meest kinderlijke en geheel onbekend met de gedragsregels.

Bovendien kunnen ze ermee worstelen dat ze de pubertijd nog niet hebben bereikt. Dit kan zorgen voor onzekerheid.

De stap naar middelbaar of hoger onderwijs is voor veel studenten ook een grote stap. Het is een stap naar volwassenheid.

Met name wanneer ze ook op zichzelf gaan wonen op kamers. Dan verlaten ze het ouderlijk huis en zijn ze geheel op zichzelf aangewezen.


Er zijn bepaalde verwachtingen van zowel middelbare schoolleerlingen als studenten.

Er wordt van hen verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid gaan dragen over hun schoolprestaties, dat ze goed leren en studeren, huiswerk maken, goede cijfers halen en goed presteren.

Het is een stap naar volwassenheid. Dit is voor velen een gebeurtenis die veel verandering in hun leven brengt. Dit kan stress veroorzaken.


#2 Verandering van omgeving

Opeens bevinden tieners en studenten zich in een nieuwe omgeving.

Een nieuwe school, nieuwe docenten, nieuwe medeleerlingen/studenten, nieuwe vakken, nieuwe regels, nieuwe verwachtingen, soms een nieuwe stad, enzovoort.

Sommige mensen kunnen moeilijk omgaan met deze veranderingen. Met name de sociale veranderingen kunnen zwaar vallen.

Er wordt van je verwacht dat je nieuwe mensen leert kennen en nieuwe vrienden gaat maken. Voor sommigen zal dit de eerste keer zijn.

Dit kan leiden tot eenzaamheid. Nieuwe sociale contacten leggen kan ook veel stress veroorzaken.

“Ik ken niemand in mijn klas.”
“Wat als ze mij niet aardig vinden?”
“Wat als niemand met mij gaat praten of naast me gaat zitten?”


#3 Geld

Voor studenten kan de nieuwe situatie geldzorgen veroorzaken. Met name als je op kamers gaat kamers gaat.

Denk bijvoorbeeld aan studiekosten, een studielening, kamerhuur, kosten van boeken, reiskosten, kosten om eten te kopen en een drankje te kunnen betalen, enzovoort.

Studeren kan erg duur zijn. Geldzorgen kunnen bovendien veel stress veroorzaken.

Geldzorgen? In dit artikel lees je tips voor een leven zonder financiële stress.


#4 Een druk schema

Daar waar je op de basisschool nog gemakkelijk mee kon gaan met de planning, wordt het op de middelbare school al moeilijk.

Opeens zijn er nieuwe vakken, nieuwe docenten en veel huiswerk. Er zijn toetsen en soms zelfs onverwachte toetsen.

Maar er zijn ook presentaties en werkstukken. Deze persoonlijke prestatiedruk kan opeens voor erg veel schoolstress zorgen.

Op het hoger onderwijs wordt dit nog een aantal tandjes aangescherpt.

Er moeten complete boeken worden gelezen, veel artikelen, en zelfs materiaal in een andere taal.

Als je moeite hebt met zelfdiscipline, kan dit nog problematischer worden.

Soms leidt deze prestatiedruk en stress zelfs tot faalangst.

Faalangst is een overtreffende trap van stress, waarbij de angst om te falen voor toetsen, werkstukken en presentaties zo hoog wordt, dat het voor een student moeilijk wordt om de studie met succes af te ronden.

Dit drukke schema, een volle agenda en het vermogen om te plannen, komt niet bij iedereen vanzelf en kan een bron van stress vormen.


Stress op school door slechte cijfers

Al op de basisschool worden kinderen geconfronteerd met prestatiedruk. Door middel van testen wordt hun niveau bepaald.

Op basis van dit niveau wordt er een advies gegeven door de betrokken docenten. Vaak willen ouders, maar ook kinderen, een zo goed mogelijk advies.

Op de middelbare school wordt deze druk nog verder opgevoerd.

Ga je naar het MBO, HBO of de universiteit? Of kies je ervoor om op de middelbare school een hoger niveau proberen te halen, zoals de HAVO of het VWO?

Slechte cijfers kunnen veel stress bij leerlingen veroorzaken, omdat de mogelijkheden in de toekomst hierdoor kunnen worden beperkt.

Daarnaast hebben we een vooringenomen voorkeur voor hoge cijfers en goede resultaten. In werkelijkheid is dit grote onzin. Resultaten zouden moeten reflecteren wat je kunt.

Wat je kunt, is altijd goed. Zolang je maar je best hebt gedaan. Middelbaar onderwijs is geen laaggeschoold onderwijs, maar juist praktisch onderwijs.

Deze mensen zijn beter met hun handen en vaak een stuk creatiever dan mensen die theoretisch onderwijs volgen.

Presteer naar je eigen kunnen

Het één is niet beter dan het ander. Waar moet de wetenschapper zijn auto repareren als er geen monteur is?

Wie bakt het brood zonder bakker? Wie bezorgd de post zonder postbodes?

Een persoon die stress ervaart door slechte cijfers, zal zich dit moeten realiseren. Elk niveau is goed en ieder persoon is onmisbaar in de maatschappij. Probeer naar je kunnen te presteren.

Meer hoeft niet, minder hoeft ook niet.

Ouders en docenten zouden geen druk moeten zetten om beter te presteren dan dat mogelijk is, maar juist moeten stimuleren om eruit te halen wat er in zit en niet meer dan dat.

Als je boven je kunnen probeert te presteren, zal dit veel stress en prestatiedruk veroorzaken.


School geeft stress: stress door huiswerk en prestatiedruk

Een veel voorkomende vorm van stress op school wordt veroorzaakt door huiswerk en prestatiedruk onder studenten.

Huiswerk en zelfstudie vragen om discipline, terwijl niet ieder persoon deze zelfdiscipline vanzelfsprekend in zich heeft.

Deze stress kan hoog worden. In het verdere leven zal deze stress blijven bestaan wanneer de leerling niet krijgt aangeleerd hoe er mee om te gaan.

Leerlingen en studenten kunnen hulp vragen om de stress te verminderen die door huiswerk en prestatiedruk wordt veroorzaakt.

In de hulp die geboden wordt, kan bijvoorbeeld worden aangeleerd hoe je een planning kunt maken en volgen, om op deze manier het huiswerk met zo min mogelijk stress goed te kunnen maken.

De tips die in dit artikel worden gegeven, kunnen helpen om de stress op school te verminderen.

Lees in dit artikel hoe je examenstress kunt verminderen.


Prestatiedruk studenten en stress

Ook bij studenten is het belangrijk om aan te leren hoe ze om kunnen gaan met stress en prestatiedruk.

Wanneer ze dit niet juist krijgen aangeleerd, blijven ze in hun leven terugvallen in stress. Dan blijft stress in belangrijke mate hun leven en lichamelijke gesteldheid beïnvloeden.

Als je als student een relatie hebt dan kunnen er relatieproblemen ontstaan door stress.

De tips die hieronder worden gegeven, kunnen helpen om beter om te gaan met de stress en prestatiedruk die studenten kunnen ervaren.


Omgaan met stress op school: 5 Tips

Wanneer een persoon beheerst wordt door stress, kan dit zijn schoolcarrière, maar ook zijn verder professionele carrière en loopbaan, erg negatief beïnvloeden.

Er zijn echter een aantal goede tips om het effect van stress te verminderen. Door deze tips te volgen, kan de stress worden beheerst.

Oefening baart kunst.

Ervaar jij stress op school of tijdens je studie? Ga jij gebukt onder prestatiedruk of faalangst?

Heeft dit invloed thuis? Heb je vaker ruzie met je ouders, broers of zussen? Veel stress kan leiden tot gezinsstress binnen de familie.

Leer jezelf de volgende tips aan.

Schrijf ze eventueel op en bewaar ze op je telefoon. Dan kun je ze altijd even teruglezen wanneer je een stressmoment ervaart.


#1 Denk positief en zet de dingen in het juiste perspectief

Een positieve houding kan een zeer effectief middel zijn tegen stress.

Zelfs in zeer stressvolle situaties kan een positieve benadering het stressgevoel aanzienlijk verminderen.

Neem even een stapje terug en bekijk opnieuw naar de situatie. Is de situatie echt zo erg?

Wat denk je dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn?

Probeer de zwaarte van de situatie opnieuw te waarderen. Dit kan je helpen om de situatie juist vanuit een positieve invalshoek te bekijken.


#2 Zoek hulp en ondersteuning

Wees niet bang om hulp te vragen. Ga bijvoorbeeld eens langs bij de schoolpsycholoog, de decaan of de studenten-assistent.

Zij zijn bekend met je probleem. Ze horen het namelijk vaker van leerlingen en studenten.

Je kunt het ook bespreken met je ouders, vrienden of docenten.

Door de stress te verbergen en voor jezelf te houden, kan het je vanbinnen op gaan vreten en wordt het alleen maar erger.


#3 Eet gezond

De beste manier om het effect van stress op je lichaam te minimaliseren, is waarschijnlijk een gezond dieet.

Veel stresssymptomen worden namelijk vermindert door gezond te eten.

Eet bijvoorbeeld bewust veel eiwitten, mineralen, vitaminen en koolhydraten en drink voldoende water.

Deze zijn belangrijk voor een gezond lichaam.

Denk ook aan je emotionele stabiliteit en een goed energieniveau.

Je dieet tijdens een stressvolle periode, zoals een tentamenweek, zou evenwichtig, voedzaam en gezond moeten zijn.

Maar je mag jezelf ook belonen met af en toe iets lekkers.

Een periode met veel stress is niet het moment om op dieet te gaan, te veel alcohol of koffie te drinken of te veel fastfood te eten.

Probeer dus tijdens een stressvolle periode een overmaat aan koffie, suikerhoudende dranken, energie dranken, koekjes, vet en fastfood te voorkomen.

Dit zal de stress-symptomen alleen maar verergeren.

Met een gezond dieet zal je lichaam zich beter voelen en jij een positiever perspectief hebben op de dingen om je heen.


#4 Ga sporten

Een gezond dieet zou je moeten combineren met regelmatige lichaamsbeweging. Je kunt juist meer energie krijgen van sporten.

Ook kan je je beter concentreren wanneer je regelmatig sport en je gelukkiger voelen.

Regelmatige lichaamsbeweging heeft bovendien een positief effect op de gevoeligheid voor stress.

Wanneer je sport, ontspant je lichaam. Alle spieren die door stress gespannen kunnen blijven, zullen door sporten juist ontspannen.

Ook kun je je hoofd even leeghalen en de zorgen en druk die je ervaart, verlichten.

Je kunt ervoor kiezen om regelmatig naar de sportschool te gaan. Het is echter ook erg effectief om te gaan hardlopen door de natuur en even een frisse neus te halen.

Wanneer je moeite hebt met regelmatig sporten, kun je je aansluiten bij een sportteam. Bijvoorbeeld voetbal, volleybal of hockey.

Dan ben je met regelmaat actief bezig en onderhoud je sociale relaties, waardoor je hoofd zich even helemaal op iets anders kan richten. Dat is erg gezond.

De meest makkelijke manier voor regelmatige lichaamsbeweging is om dagelijks met de fiets te gaan in plaats van met de auto of het openbaar vervoer.


#5 Een goede nachtrust

Tijdens een goede nachtrust kan je lichaam even helemaal opnieuw opladen.

Daarom is goed slapen ontzettend gezond, helemaal als je een dag achter de rug hebt van studeren, sporten en goed eten.

Een goede nachtrust kan angst en stress verlichten en een meer ontspannen en energieker gevoel geven gedurende de dag. Dan kan je je beter concentreren en beter presteren.

Het is aan te raden om elke nacht minimaal 8 tot 9 uur te slapen.

Zorg ervoor dat je een bepaald nachtritme hebt en elke avond om 11 uur gaat slapen en om 8 uur de wekker laat afgaan.

Natuurlijk mag je eens afwijken van dit tijdsschema, maar probeer het als leidraad aan te houden voor een regelmatige nachtrust.

Zorg daarnaast voor een rustige slaapkamer zonder televisie, met goede verduistering en een lekker, comfortabel bed.

De grootste bedreiging voor een goede nachtrust is de smartphone.

Spreek met jezelf af dat je niet meer op je telefoon kijkt zodra je in bed ligt.

Dit zal je nachtrust aanzienlijk vergroten en daarmee de stress gedurende de dag kunnen verminderen.

Wil je meer tips om stress te voorkomen?

Lees in dit artikel nog meer effectieve  tips om stress te verminderen.

Stress is ontzettend slecht voor het lichaam, terwijl de tips om het effect van stress op je lichaam te verminderen, eigenlijk heel eenvoudig zijn.

P.S. Heb jij stress op school? Hoe ga jij er mee om? Laat je antwoord achter in de comments hieronder. We horen graag van je. 

Alex is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform Peace in Mind. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt hij mensen door heel Nederland en België om te herstellen Stress en burn-out
 • Ik heb deze week 3 presentaties en 4 toetsen en het lukt gewoon niet om alles op te slaan in men hoofd. Ik heb echt last van de stress.

 • Een goede nachtrust is inderdaad erg belangrijk zodat je goed kan presteren overdag. Toen ik op de middelbare school zat sliep ik ook periodes slecht. Ik kon dit dan ook meteen aan mijn cijfers merken.

  • Beste Marie,

   Bedankt voor je reactie.

   Slecht slapen heeft inderdaad zeker invloed op prestaties, vervelend om te horen dat je hier last van hebt gehad. We raden daarom ook iedereen aan om te zorgen voor een ideale omgeving om goed te kunnen slapen. Heb je echt grote problemen met slapen dan zou bijvoorbeeld een slaapmethode hierbij kunnen helpen: https://peaceinmind.nl/review-perfect-slapen-in-7-stappen/

   Liefs,
   Vera

 • Door een drukke schoolschema heb ik juist niet genoeg tijd om te gaan sporten en slapen…

  • Hallo Pieter,

   Vervelend om te horen dat het je niet lukt om de belangrijkste zaken te combineren. Ik denk dat het combineren toch samenhangt met goed plannen.

   Probeer eens te kijken of je met je ouders of met je mentor kunt kijken of zij een oplossing zien voor dit probleem. Misschien brengen zij jou op ideeën waardoor het je wel lukt om sporten, slapen en school te combineren.

   Liefs,
   Vera

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >
  error: Content is protected !!